Całoroczyny skup i sprzedaż podręczników


Prejsť na obsah

Reforma programowa

REFORMA 2009

Rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej zostało podpisane przez Minister Katarzynę Hall 23 grudnia 2008 r. Nowa podstawa zaczęła obowiązywać już od września 2009 r. w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz klasie pierwszej gimnazjum.

Pełny tekst rozporządzenia

Rozporządzenie o podstawie programowej w całości

Nowa podstawa programowa z 2009 roku obejmuje całość treści nauczania od przedszkola do końca szkoły ponadgimnazjalnej. Zmiany te są jednak wprowadzane do szkoły powoli – przez siedem lat. W pierwszym roku obejęły uczniów klas I szkoły podstawowej i gimnazjum, w drugim obejmą uczniów klas II, aż stopniowo wszystkie klasy i typy szkół. Uczniowie starszych roczników będą się nadal uczyć według starych podstaw programowych. Tempo wprowadzanych zmian ilustruje tabela:

KALENDARZ WDRAŻANIA ZMIAN PROGRAMOWYCH
Rok szkolny Zreformowane nauczanie w klasach
2009/2010 I SP I Gimnazjum
2010/2011 II SP II Gimnazjum
2011/2012 III SP III Gimnazjum
2012/2013 VI SP I L I T I ZSZ
2013/2014 V SP II L II T II ZSZ
2014/2015 VI SP III L III T III ZSZ
2015/2016 IV T I LU
2016/2017 II LU

SP - szkoła podstawowa, L - liceum, T - techikum, ZSZ - zasadnicza szkoła zawodowa, LU - liceum uzupełniające

Zmiany w klasie pierwszej szkoły podstawowej:
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu edukacyjnego znacząco różni się od dotychczasowej, gdyż została przygotowana z myślą o obniżeniu wieku szkolnego do 6 lat. Stąd bardzo duże zmiany w zakresie edukacji matematycznej, polegające na obniżeniu wymagań (np. w nowej klasie I przewiduje się liczenie do 10, przeliczanie do 20, a z działań tylko dodawanie i odejmowanie). Ponadto położono nacisk na czynnościowe nauczanie matematyki. Najważniejsza zmiana w zakresie edukacji polonistycznej polega na uczynieniu z klasy I pierwszego etapu nauki czytania i pisania, po którego zakończeniu uczeń ma znać wszystkie litery alfabetu oraz czytać i rozumieć proste, krótkie teksty (dotychczas pierwszy kontakt dzieci z literami następował już w zerówce).

Wiadomości i umiejętności zdobywane przez ucznia opisane są w języku efektów kształcenia. Szczegółowo określono, czego szkoła zobowiązana jest nauczyć ucznia. Wyszczególniono wiadomości i umiejętności ucznia kończącego klasę I (co ma podkreślać ciągłość procesu edukacji rozpoczętej w przedszkolu) i ucznia kończącego klasę III szkoły podstawowej.

Pełny tekst podstawy dla szkoły podstawowej

Zmiany w klasie pierwszej gimnazjum:
Ważną zmianą jest powiązanie programowe gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej, które ma na celu unowocześnienie programu szkoły i uniknięcie dwukrotnej, pospiesznej realizacji tych samych treści programowych. W stosunku do dotychczasowej podstawy programowej dla gimnazjum wyodrębniony został jeden dodatkowy przedmiot: edukacja dla bezpieczeństwa. Ponadto określa się podstawę programową dla dwóch przedmiotów, które będą miały charakter uzupełniający: zajęcia artystyczne oraz zajęcia techniczne. Pozwolą one dostosować ofertę szkoły do indywidualnych zainteresowań uczniów.

Wiadomości i umiejętności, które zdobywa uczeń, opisane są, zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji, w języku efektów kształcenia. Cele kształcenia sformułowane są w języku wymagań ogólnych, a treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczniów sformułowane są w języku wymagań szczegółowych.

Pełny tekst podstawy dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych


podreczniki.org | Jak kupić podręczniki? | Gdzie nas znaleźć? | Przykładowa oferta | Reforma programowa | Dane do przelewu | Mapa stránok


Anka Zet Studio | zamowienia@podreczniki.org

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu